รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง Review in Internal Medicine โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.มหาราชนครศรีฯ

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง Review in Internal Medicine โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.มหาราชนครศรีฯ  
SlideShow