รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ในความอนุเคราะห์กำลังพล ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 8 มีนาคม 2561)

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ในความอนุเคราะห์กำลังพล ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 8 มีนาคม 2561)  
SlideShow