รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เมื่อวันที่ 8 มีค.61 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคูพาย เทศบาลนครศรีธรรมราช ระยะความยาว 440 เมตร โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ

     
 
เมื่อวันที่ 8 มีค.61 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคูพาย เทศบาลนครศรีธรรมราช ระยะความยาว 440 เมตร โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ  
SlideShow