รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันนี้ 8 มีค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 ทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 9 ทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี

     
 
วันนี้ 8 มีค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 ทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 9 ทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี   
SlideShow