รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 มีนาคม 2561 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานฯ นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านหัวคลองแหลม อำเภอ หัวไทย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ สสจ.นครศรีฯ , นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมให้การต้อนรับ

     
 
วันที่ 7 มีนาคม 2561 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานฯ นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านหัวคลองแหลม อำเภอ หัวไทย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ สสจ.นครศรีฯ , นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมให้การต้อนรับ  
SlideShow