รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมแรงแข็งขัน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์สู่ที่ทำการใหม่ และขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจาก ตึกอุบัติเหตุ ย้ายไปทำการที่ตึกทันตกรรม หน้าสหกรณ์ร้านค้า ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่จะมารับบริการตรวจห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ

     
 
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมแรงแข็งขัน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์สู่ที่ทำการใหม่ และขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจาก ตึกอุบัติเหตุ ย้ายไปทำการที่ตึกทันตกรรม หน้าสหกรณ์ร้านค้า ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่จะมารับบริการตรวจห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ  
SlideShow