รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งมีภารกิจในการสร้างโอกาสการจ้างงานเชิงสังคม จ.นครศรีธรรมราช โดยให้คนพิการที่มีศักยภาพได้ทำงานในหน่วยงานใกล้บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้พิการและหน่วยงานผู้ดูแล โดยมีแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล เป็นผู้เชื่อมประสานงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งมีภารกิจในการสร้างโอกาสการจ้างงานเชิงสังคม จ.นครศรีธรรมราช โดยให้คนพิการที่มีศักยภาพได้ทำงานในหน่วยงานใกล้บ้าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้พิการและหน่วยงานผู้ดูแล โดยมีแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล เป็นผู้เชื่อมประสานงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร   
SlideShow