รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจริยา โปษยะจินดา ที่มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเลือดและมะเร็ง โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

     
 
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจริยา โปษยะจินดา ที่มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเลือดและมะเร็ง โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้  
SlideShow