รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เช้าตรู่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ เดินออกกำลังกายตอนเช้า สร้างความสดชื่น แจ่มใส ด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     
 
เช้าตรู่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นำคณะ เดินออกกำลังกายตอนเช้า สร้างความสดชื่น แจ่มใส ด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
SlideShow