รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 4 เตียง ราคา 100,000 บาท จากคุณแม่นรี เพชรชู ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 26 มกราคม 2561

     
 
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 4 เตียง ราคา 100,000 บาท จากคุณแม่นรี เพชรชู ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 26 มกราคม 2561  
SlideShow