รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 10 มกราคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส นายแพทย์บัญชา ค้าของ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย

     
 
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส นายแพทย์บัญชา ค้าของ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย  
SlideShow