รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 9 มค.2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 คุณสุรีย์ เอื้อประยูรวงศ์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าลัคกี้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

     
 
9 มค.2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 คุณสุรีย์ เอื้อประยูรวงศ์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าลัคกี้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ  
SlideShow