รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้เข้าพบคุณสมจินต์ ไทยสุริยันต์ เจ้าของศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอน นครศรีธรรมราช เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป (9 มค.61)

     
 
วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้เข้าพบคุณสมจินต์ ไทยสุริยันต์ เจ้าของศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอน นครศรีธรรมราช เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป (9 มค.61)  
SlideShow