รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารการเงิน-การคลัง ในโรงพยาบาล" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารการเงิน-การคลัง ในโรงพยาบาล" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow