รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เข้มข้นกับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย พบกับการบรรยายพิเศษ "ภาวะผู้นำ , การบริหารเชิงกลยุทธ์" โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรรมราช

     
 
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เข้มข้นกับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย พบกับการบรรยายพิเศษ "ภาวะผู้นำ , การบริหารเชิงกลยุทธ์" โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรรมราช  
SlideShow