รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.วัดมุขธารา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย และมีอาการซับซ้อน จำนวน 4 ราย

     
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.วัดมุขธารา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย และมีอาการซับซ้อน จำนวน 4 ราย  
SlideShow