รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่าย พร้อมกับยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถออกจากบ้านได้

     
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่าย พร้อมกับยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถออกจากบ้านได้  
SlideShow