รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ิี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับรพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ิี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับรพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  
SlideShow