รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันเฝ้าระวังและคอยเสริมแนวกำแพงในค่ำคืนนี้ โดยมี นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

     
 
ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันเฝ้าระวังและคอยเสริมแนวกำแพงในค่ำคืนนี้ โดยมี นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)   
SlideShow