รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร สำรวจความพร้อมของแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณหน้าประตูหน้าโรงพยาบาลอย่างแข็งขัน เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาล

     
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร สำรวจความพร้อมของแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณหน้าประตูหน้าโรงพยาบาลอย่างแข็งขัน เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาล  
SlideShow