รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 1-6 ธันวาคม 2560 การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในภาวะน้ำท่วมเขตเมือง -มีปัญหาซับซ้อนเยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช -อาการไม่ซับซ้อน เยี่ยมโดย รพ.สต. รวม ติดเตียง 13 ราย ติดบ้าน 32 ราย (ต่างอำเภอช่วยเหลือเป็นศูนย์ประสานการดูแล)

     
 
วันที่ 1-6 ธันวาคม 2560 การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในภาวะน้ำท่วมเขตเมือง -มีปัญหาซับซ้อนเยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช -อาการไม่ซับซ้อน เยี่ยมโดย รพ.สต. รวม ติดเตียง 13 ราย ติดบ้าน 32 ราย (ต่างอำเภอช่วยเหลือเป็นศูนย์ประสานการดูแล)  
SlideShow