รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วม พื้นที่ตำบลท่าเรือ และบ้านหัวตรุด ตำบลปากนคร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพังสิงห์ และรพ.สต.โคกข่อย จ่ายยาจำนวน 250 ชุด วันที่ 6 ธันวาคม 2560

     
 
ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วม พื้นที่ตำบลท่าเรือ และบ้านหัวตรุด ตำบลปากนคร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพังสิงห์ และรพ.สต.โคกข่อย จ่ายยาจำนวน 250 ชุด วันที่ 6 ธันวาคม 2560  
SlideShow