รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราช และ รพ.สต.โคกข่อย ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคันธง หมู่ที่ 2, 3, 4 ต.ปากนคร พร้อมจ่ายยาสามัญ ประจำบ้าน 200 ชุด และให้คำแนะนำการป้องกันโรคที่เกิดหลังน้ำท่วม

     
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราช และ รพ.สต.โคกข่อย ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคันธง หมู่ที่ 2, 3, 4 ต.ปากนคร พร้อมจ่ายยาสามัญ ประจำบ้าน 200 ชุด และให้คำแนะนำการป้องกันโรคที่เกิดหลังน้ำท่วม  
SlideShow