รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต "ร้อยใจทำความดี เพื่อ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช" โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียน ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต "ร้อยใจทำความดี เพื่อ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช" โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียน ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
SlideShow