รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และประชาชน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล" บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนืองแน่น

     
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และประชาชน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล" บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนืองแน่น  
SlideShow