รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคำรณ อุบลกาญจน์เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมชฏา แอท นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 พย.60 ที่ผ่านมา

     
 
นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคำรณ อุบลกาญจน์เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมชฏา แอท นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 พย.60 ที่ผ่านมา  
SlideShow