รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองนคร ขอเป็นตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ทางโรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านรังสีรักษาเป็นจำนวนเงิน 155 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

     
 
คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองนคร ขอเป็นตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ทางโรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านรังสีรักษาเป็นจำนวนเงิน 155 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
SlideShow