รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 10 มค.62 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนาวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกกับโรงพยาบาล จำนวนเงิน 100,000 บ. จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทธนราษฎร์ ทุ่งสง จำกัด (รพ.ธนราษฎร์ทุ่งสง) ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

     
 
10 มค.62 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนาวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกกับโรงพยาบาล จำนวนเงิน 100,000 บ. จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทธนราษฎร์ ทุ่งสง จำกัด (รพ.ธนราษฎร์ทุ่งสง) ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย  
SlideShow