รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 9 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ ออกหน่วยให้บริการผู้ประสบภัยพายุปาบึก ณ วัดนารีประดิษฐ์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง มีผู้รับบริการตรวจทั่วไป 67 ราย ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิต 18 ราย จ่ายยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม และแจกคลอรีน กำจัดลูกน้ำยุงลาย 100 ครัวเรือน

     
 
วันที่ 9 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ ออกหน่วยให้บริการผู้ประสบภัยพายุปาบึก ณ วัดนารีประดิษฐ์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง มีผู้รับบริการตรวจทั่วไป 67 ราย ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิต 18 ราย จ่ายยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม และแจกคลอรีน กำจัดลูกน้ำยุงลาย 100 ครัวเรือน  
SlideShow