รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ทีมแพทย์ จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ สสอ.เมือง ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน ปาบึก มีผู้มารับบริการ 195 ราย แจกยาชุดช่วยผู้ประสบภัย 200 ชุดให้ความรู้และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหลังน้ำท่วม และให้คำปรึกษาผู้ที่มีภาวะเครียดหลังเหตุภัยพิบัติ ณ ม.1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีฯ

     
 
วันที่ 7 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ทีมแพทย์ จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ สสอ.เมือง ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน ปาบึก มีผู้มารับบริการ 195 ราย แจกยาชุดช่วยผู้ประสบภัย 200 ชุดให้ความรู้และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหลังน้ำท่วม และให้คำปรึกษาผู้ที่มีภาวะเครียดหลังเหตุภัยพิบัติ ณ ม.1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีฯ  
SlideShow