รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 6 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ทีมสสอ. และรพ.สต.บ้านหนองบัว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านวังรัก ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีฯ - ให้การตรวจรักษาจำนวน 68 ราย พบมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังและน้ำกัดเท้า แจกยาชุดน้ำท่วมจำนวน 100 ชุด - ทีมควบคุมโรคได้ให้ความรู้พร้อมแจกแผ่นพับในการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด (ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค ตาแดง ฉี่หนู) และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย

     
 
วันที่ 6 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ทีมสสอ. และรพ.สต.บ้านหนองบัว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านวังรัก ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีฯ - ให้การตรวจรักษาจำนวน 68 ราย พบมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังและน้ำกัดเท้า แจกยาชุดน้ำท่วมจำนวน 100 ชุด - ทีมควบคุมโรคได้ให้ความรู้พร้อมแจกแผ่นพับในการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด (ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค ตาแดง ฉี่หนู) และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย   
SlideShow