รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และจิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และจิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ประสบภัยพายุปาบึก  
SlideShow