รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจประเมินความเสียหายผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และติดตามความพร้อมของบริเวณแก้มลิง และแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในกรณีน้ำป่าไหลหลาก

     
 
วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจประเมินความเสียหายผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และติดตามความพร้อมของบริเวณแก้มลิง และแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในกรณีน้ำป่าไหลหลาก  
SlideShow