รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ นำทีมคณะแพทย์ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ออกหน่วยแพทย์ตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้อพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเผชิญพายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งมีประชาชนมาอาศัย 1,500 คน

     
 
วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ นำทีมคณะแพทย์ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ออกหน่วยแพทย์ตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้อพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเผชิญพายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งมีประชาชนมาอาศัย 1,500 คน  
SlideShow