รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : บรรยากาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ท่ามกลางพายุโซนร้อน "ปาบึก" นายแพทย์ทรงเกียรติ เล๋็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ตรวจเยี่ยมจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำรวจความเสียหาย และแก้ไขปัญหาจัดแบ่งโซนผู้ป่วยรอกลับบ้าน พร้อมทั้งห่อข้าวกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้อพยพชั่วคราวภายในรพ. (4 มกราคม 2562)

     
 
บรรยากาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ท่ามกลางพายุโซนร้อน "ปาบึก" นายแพทย์ทรงเกียรติ เล๋็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ตรวจเยี่ยมจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำรวจความเสียหาย และแก้ไขปัญหาจัดแบ่งโซนผู้ป่วยรอกลับบ้าน พร้อมทั้งห่อข้าวกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้อพยพชั่วคราวภายในรพ. (4 มกราคม 2562)  
SlideShow