รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 4 มกราคม 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในการเตรียมความพร้อมด้านแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลประชาชน สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งย้ายผู้ป่วยติดเตียงมายังจุดปลอดภัย เตรียมระบบติดต่อสื่อสาร ศูนย์รับแจ้งเหตุให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน

     
 
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในการเตรียมความพร้อมด้านแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลประชาชน สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งย้ายผู้ป่วยติดเตียงมายังจุดปลอดภัย เตรียมระบบติดต่อสื่อสาร ศูนย์รับแจ้งเหตุให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน  
SlideShow