รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศร๊ธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร พร้อมครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งแนวทางรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายในเช้าวันนี้ (3 มค.62)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศร๊ธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร พร้อมครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งแนวทางรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายในเช้าวันนี้ (3 มค.62)  
SlideShow