รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดเฝ้าระวัง เทศบาล อบต.ช้างซ้าย,อบต.ท้ายสำเภา, ศูนย์จราจร สภ.พระพรหม เทศบาลนาสาร จ.นครศรีธรรมราช

     
 
เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดเฝ้าระวัง เทศบาล อบต.ช้างซ้าย,อบต.ท้ายสำเภา, ศูนย์จราจร สภ.พระพรหม เทศบาลนาสาร จ.นครศรีธรรมราช  
SlideShow