ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตค.60...วันพุธ 15 พ.ย. 2560

เชิญประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต...วันจันทร์ 13 พ.ย. 2560

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 5...วันจันทร์ 6 พ.ย. 2560

กรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560...วันพฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...วันพฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 6 พ.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น....วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 13 ก.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...วันอังคาร 21 พ.ย. 2560

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...วันอังคาร 21 พ.ย. 2560

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...วันอังคาร 21 พ.ย. 2560

 ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660x30 tab...วันจันทร์ 20 พ.ย. 2560

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันศุกร์ 17 พ.ย. 2560

 ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยฟังระบบกึ่งดิจิตอลทัดหลังหูระดับปานกลางถึงมาก ...วันศุกร์ 17 พ.ย. 2560

 ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล....วันอังคาร 14 พ.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยแพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงาน จัดประชุมการสร้างเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานกับสารเคมีในสถานพยาบาล ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนัก มีความรู้ และวิธีจัดเก็บที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560
วัันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร mini MM in health นครศรีธรรมราช สัญจร
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข mini MM in health สัญจร นครศรีธรรมราช” โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานด้านสาธารณสุข วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ลานจอดรถ พื้นถนน สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณรพ. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ณ ห้องรับรอง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเพื่อกิจการของโรงพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้ คุณชัยวัฒน์ ธิตินันท์ 10,000 บาท คุณวิทยา แซ่ลิ่ม 10,000 บาท คุณภิเศก คุณอมรรัตน์ สารีกุล 10,000 บาท คุณวิเชียร คุณสุนทรี เอื้อวงศ์ประยูร 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มอบผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก “ผู้หญิงและเบาหวาน...ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th