ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 20 ก.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันศุกร์ 31 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันพุธ 29 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 27 ส.ค. 2561

 ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตา...วันพฤหัสบดี 18 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพา...วันอังคาร 16 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ Ram Server จำนวน ๕๖ แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันอังคาร 16 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันศุกร์ 12 ต.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Sign ...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Sign Simulat...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ และร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เป็นการอุทิศอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.เป็นตัวแทนรับมอบ และร่วมอนุโมทนาบุญ และขอส่งผลบุญครั้งนี้ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยเทอญ
วันท่ี่ 16 ตุลาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานณ โรงพยาบาลเกาะสมุย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
วันที่ 13 ตค.61เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง และรพ.มหาราชนครศรีฯ นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วย
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช (14 ตุลาคม 2561)
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
ผู้บริหารและจนท. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีกับ นพ. คำรพ เดชรัตนวิไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย (8 ตุลาคม 2561)
นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม THAI Colostomy Bags จาก ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน ในโครงการ THAI Colostomy Bags ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คนไทย” และให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยในเรื่องการดูแลทวารเทียม และการใช้ชุดอุปกรณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง(5ตค.61)
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th