ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561...วันอังคาร 15 ม.ค. 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๑ TON/HR จำนวน ๑ เครื่อง ...วันศุกร์ 11 ม.ค. 2562

๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในพื้นที่ว่างระหว่างอาคารรังสีและห้องผ่าตัด...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านสะดวกซื้อ ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่่าตอบแทนร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 28 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันพฤหัสบดี 27 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข...วันอังคาร 25 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 28 ธันวาคม 2561...วันพฤหัสบดี 20 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่2...วันพุธ 19 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 7 ธ.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๑ TON/HR จำนวน ๑ เครื่อง ...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่พักขยะ จำนวน 1 งาน...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารสด จำนวน 4 หมวด...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ...วันอังคาร 15 ม.ค. 2562

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้นด้วยเครื่องอัตโนมัติ...วันพุธ 9 ม.ค. 2562

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
17มค.62 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระูกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายคำรณ อุบลกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีทีมทันตแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชและสหวิชาชีพ ร่วมกับ รพสต.ปากพูน รวมถึงอสม.มาให้บริการกันถึงที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอชื่นชมความเป็นผู้ให้ ของอาจารย์ และคณะนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตเพชรจริก ที่ได้เสียสละเวลาว่างฝึกซ้อมดนตรี และทำการแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อนำเงินบริจาคสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 55,555 บาท ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม วันที่ 17 มกราคม 256
15 มค.62 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาและหัวหน้างานอายุรกรรม เป็นตัวแทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระธาตุ รุ่นที่ 18 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ Handheld Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โดยมีนายแพทย์บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 14 มกราคม 2562
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เป็นตัวแทนนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวในรพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 14 มกราคม 2562
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบกระเช้าแก่ผู้ป่วย วันที่ 14 มกราคม 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมี นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมกับทีม รพ.สต.วัดมุขธารา และ อสม. - ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 84 รายจากการประเมินภาวะสุขภาพจิตหลังประสบวาตภัย พบ มีปัญหาสุขภาพจิตเสี่ยงซึมเศร้า 13 ราย (ติดตามอาการ) - แจกยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 300 ตลับ คลอรีน 50 ราย และ โลชั่นกันยุง 50 ราย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังน้ำลดกับผู้มารับบริการ - หลังจากนั้น ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย - เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยา จำนวน 3 ราย ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคลองขุด ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง
10 มค.62 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนาวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกกับโรงพยาบาล จำนวนเงิน 100,000 บ. จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทธนราษฎร์ ทุ่งสง จำกัด (รพ.ธนราษฎร์ทุ่งสง) ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th