ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561...วันอังคาร 15 ม.ค. 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๑ TON/HR จำนวน ๑ เครื่อง ...วันศุกร์ 11 ม.ค. 2562

๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในพื้นที่ว่างระหว่างอาคารรังสีและห้องผ่าตัด...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านสะดวกซื้อ ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าตอบแทนร้านจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอค่่าตอบแทนร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ ภายในพื้นที่ว่าง ณ อาคาร ๒๙๘.๑...วันศุกร์ 21 ธ.ค. 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 28 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันพฤหัสบดี 27 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข...วันอังคาร 25 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 28 ธันวาคม 2561...วันพฤหัสบดี 20 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่2...วันพุธ 19 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 7 ธ.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...วันจันทร์ 21 ม.ค. 2562

 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...วันจันทร์ 21 ม.ค. 2562

 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๑ TON/HR จำนวน ๑ เครื่อง ...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่พักขยะ จำนวน 1 งาน...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารสด จำนวน 4 หมวด...วันพฤหัสบดี 17 ม.ค. 2562

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เช้าวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 (05.30น.)โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ถนนพุทธภูมิ
17มค.62 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระูกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายคำรณ อุบลกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีทีมทันตแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชและสหวิชาชีพ ร่วมกับ รพสต.ปากพูน รวมถึงอสม.มาให้บริการกันถึงที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอชื่นชมความเป็นผู้ให้ ของอาจารย์ และคณะนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตเพชรจริก ที่ได้เสียสละเวลาว่างฝึกซ้อมดนตรี และทำการแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อนำเงินบริจาคสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 55,555 บาท ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม วันที่ 17 มกราคม 256
15 มค.62 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาและหัวหน้างานอายุรกรรม เป็นตัวแทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระธาตุ รุ่นที่ 18 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ Handheld Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โดยมีนายแพทย์บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 14 มกราคม 2562
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เป็นตัวแทนนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวในรพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 14 มกราคม 2562
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบกระเช้าแก่ผู้ป่วย วันที่ 14 มกราคม 2562
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th