ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการเชิญชวนเสนอราคาประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราช4...วันเสาร์ 24 พ.ย. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการเชิญชวนเสนอราคาประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราช3...วันเสาร์ 24 พ.ย. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการเชิญชวนเสนอราคาประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราช2...วันเสาร์ 24 พ.ย. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เชิญชวนเสนอราคาประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราช...วันเสาร์ 24 พ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561...วันพฤหัสบดี 15 พ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันศุกร์ 14 ธ.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 7 ธ.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข...วันจันทร์ 26 พ.ย. 2561

 ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่จะปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราวฯ...วันพฤหัสบดี 22 พ.ย. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 21 พ.ย. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 21 พ.ย. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 20 พ.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมา...วันจันทร์ 17 ธ.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 12 ธ.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ...วันศุกร์ 7 ธ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบ ...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...วันอังคาร 4 ธ.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
บ่ายวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 พญ.ดลพร เขึยวบรรจง รองประธาน Service Plan สาขา Palliative Care รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมทีมสหวิชาชีพ ประสานการเยี่ยมให้บริการสุขภาพที่บ้าน กับทีมรพ.สต.บ้านบางกระบือ ต.ท่าไร่ ทีมอสม. ในการดูแลผู้ป่วย End of Life พร้อมทั้งตรวจสุขภาพผู้ป่วย ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ญาติผู้ป่วย ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากคุณรัตนา ปุรณะชัยคีรี จำนวนเงิน 500,000 บาท และทางรพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสด้วย 13 ธค.61
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังนโยบาย และชี้แจงสรุปแนวทางปฏิบัติของทีมนำระบบงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (11 ธันวาคม 2561)
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้เดินรณรงค์ การใช้ป้ายชื่อระบุตัวผู้ปฎิบัติงานขณะปฎิบัติงานงาน และ ก่อนให้บริการผู้ป่วยให้ใช้คำถาม3คำ ภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในกิจกรรมคุณภาพ "รณรงค์ป้ายชื่อ+3คำ" เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณะประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 โดยร่วมมือกันทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ พุทธศาสนิกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธี จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดรัชสมัยพระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์ แซ่อึ่ง(ศุภกิตติวงศ์) บริจาคพัดลมให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้กับหอผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นตัวแทน รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( ๔ ธันวาคม 2561 )
"พระเทพวินยาภรณ์"รองเจ้าคณะภาค16-17-18(ธ)เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ "พระราชปริยัติเวที" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ประกอบพิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธและเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยคุณประกอบ มานะจิตต์ ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักผู้ป่วย298เตียง(อาคาร2) (30 พฤศจิกายน 2561)
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th