ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท...วันอังคาร 17 ต.ค. 2560

สนง.โครงการเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE จัดประกวดนวัตกรรม CLEAN TOOTH GOOD KITS...วันอังคาร 17 ต.ค. 2560

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 31 สค.60...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 60...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

งบทดลองระบบ GFMISประจำเดือน สิงหาคม 60 ...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม...วันพุธ 4 ต.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและะการเกษียนหนังสือ...วันพุธ 4 ต.ค. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น....วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 13 ก.ย. 2560

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันอังคาร 17 ต.ค. 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและต...วันจันทร์ 16 ต.ค. 2560

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่าเครื่องจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์...วันจันทร์ 16 ต.ค. 2560

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ...วันจันทร์ 16 ต.ค. 2560

 ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660x30 tab...วันจันทร์ 16 ต.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก จำนวน 1 รายการ...วันพุธ 11 ต.ค. 2560

 ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก...วันพุธ 11 ต.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมประดับดาวเรืองบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับดวงตาจากผู้บริจาค ส่งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนขอบคุณ และอนุโมทนาบุญขอให้กุศลบุญที่ผู้บริจาคได้กระทำครั้งนี้ ส่งผลให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา จึงไพศาล และคณะ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวรับมอบแสดงความขอบคุณ ขออนุโมทนา สาธุ กับผู้บริจาคดวงตานับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขออนุโมทนาบุญในคครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ หจก.ศิวกรกระจกรถยนต์ (สำนักงานใหญ่) และบริษัทดอนเมืองเซฟตี้กลาสจำกัด บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับตึกผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพวงรัตน์ รัตนพฤกษ์ขจร และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุธา คุณจารึก ปานิตย์เศรษฐ์ และคณะ บริจาคเครื่องอุ่นเลือด ผ้าห่มไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th