ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิคหมอครอบครัว จัดอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร และใช้สถานที่จัดอบรม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 16 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันศุกร์ 29 ธ.ค. 2560

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานเวชสถิติ...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 27 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 20 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างรื้อถอนและติดตั้งเสาอากาศ พร้อมสายอากาศ สายส่งกำลัง ของระบบวิทยุสื่อสารจำนวน ๑ งาน...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...วันจันทร์ 22 ม.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 7 ฉบับ...วันจันทร์ 22 ม.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...วันจันทร์ 22 ม.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Permanent Instrument) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพา...วันศุกร์ 19 ม.ค. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660 x 30 tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันศุกร์ 19 ม.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่18-19 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยศูนย์คุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Comprehensive HA..look for HA" ล้วงลึกการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพที่มีการปรับปรุง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และน.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
วันที่17 มกราคม 2561 กลุ่มการเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการดูแลมารดาหลังคลอดสู่บริการโดยเพิ่มสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการประชุม 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 303
วันนี้ แพทย์หญิง จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทางการเงิน ซึ่งมาให้บริการที่คลินิกสุขภาพทางการเงิน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันทางการเงินต่างๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย 19 มค.61
เมื่อ 17 มกราคา 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่กุมารเวชกรรม 2,ศัลยกรรมชาย 1 และพัสดุในกิจกรรม Quality Round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบบาล
วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 15 มค.61
วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ ให้แก่อาจารย์สปาย ซึ่งเป็นจิตอาสาบรรเลงเปียโนให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นประจำทุกวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.วรรณภา ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช และคณะตัวแทนจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชได้มอบของกระเช้าของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 12 มกราคม 2561 คุณปีดา อ่อนสีทอง หัวหน้าธนาคารเลือด และ แพทย์หญิง พรรษพร อ่อนศรีทอง ได้มอบของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th