ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...วันพุธ 15 ส.ค. 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสาตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561...วันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2561

หลักสูตรค่อยอ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ม.ขอนแก่น...วันพุธ 25 ก.ค. 2561

หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก...วันพุธ 25 ก.ค. 2561

มสธ.รับสมัครนักศึกษา...วันอังคาร 17 ก.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ...วันอังคาร 14 ส.ค. 2561

 แก้ไขประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561...วันพุธ 8 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันอังคาร 7 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน ๒๔ ตู้...วันอังคาร 21 ส.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 1 TON/HR จำนวน 1 เครื่อง...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา palbociclib 125 mg จำนวน 1x21 cap...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Sitagliptin ๕๐ mg + Metformin ๕๐๐ mg จำนวน ๓๐๐ x ๕๖ tab...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 8000 iu จำนวน 200 syringe...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,1...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อชุดคอล์ยร้อย ขนาด 180,000 BTU จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงต้อนรับ อาจารย์แพทย์ใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยนายแพทย์ ณรงค์ ชัยวุฒินันท์ ประธานองค์กรแพทย์ ให้การต้อนรับ (15 สิงหาคม 2561)
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (15 สิงหาคม 2561)
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์กำลังพลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังส่องกล้อง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และส่องกล้องในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอบคุณอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ ทุกความร่วมมือในครั้งนี้
ขอบคุณแทนชาวเมืองคอนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในประชาชนกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ รพ.เทศบาลเมืองปากพูน สาขาศาลาบ้านบางปู วันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันนี้ 17สค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทันตบุคลากร เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก และดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ ที่ต้องได้รับการฉายรังสีรักษา ในระบบ Home Health Care ของจังหวัดนครศรีีธรรมราช โดย ทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5
14-15 สค.61 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ NCPR จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสำรวจความชุกของ Exfoliation syndrome ในคนไทย ค้นหาโรคต้อกระจกและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป ในครั้งนี้ลงพื้นที่รับผิดชอบ ณ รพ.สต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th