ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561...วันพุธ 11 เม.ย. 2561

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

ม.สวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขข แจ้งเรียกเก็บเงินสงเเคราะห์ประจำเดือนและข่าวสารผ่านไลน์...วันจันทร์ 26 มี.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 17 เม.ย. 2561

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 10 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 5 เม.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันพุธ 4 เม.ย. 2561

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันจันทร์ 26 มี.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง การลงตรวจการประเมินรับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัด ณ ห้องประชุม MEC 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโดย นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ร่วมกับภาคีเครือข่าย 54 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพพื้นที่ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่เป็นฐานร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วันที่ 20 เมษายน 2561
วันนี้ 18 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในโรงพยาบาล อาทิ PCTอายุรกรรม,CCU.,หน่วยไตเทียม และ ICU.2 ตามตารางการตรวจเยี่ยม Quality Round ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
ขอขอบคุณ คุณสัญญา ไชยพาณิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก จ.นครศรีธรรมราช มอบภาพวาดเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 11 เมษายน 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 ถือเป็นวันดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกราน์ มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นการขอขมาแสดงความเคารพและขอพรผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เช้าวันที่พุธที่ 11 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
บ่ายวานนี้ 10 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เน้นย้ำการให้บริการที่เหมาะสม ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ณ อาคารเรียน MEC.3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th