ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร...วันจันทร์ 23 ม.ค. 2560

เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ...วันจันทร์ 26 ธ.ค. 2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันศุกร์ 16 ธ.ค. 2559

การอบรม"นักวิจัยรุ่นใหม่"...วันพฤหัสบดี 8 ธ.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง...วันอังคาร 22 พ.ย. 2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560...วันจันทร์ 7 พ.ย. 2559

เบาหวาน..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม ...วันพุธ 2 พ.ย. 2559

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 12 ม.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพุธ 11 ม.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...วันอังคาร 10 ม.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันจันทร์ 9 ม.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันจันทร์ 9 ม.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันพุธ 21 ธ.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันจันทร์ 19 ธ.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดฯ...วันพฤหัสบดี 19 ม.ค. 2560

 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีกรณีพิเศษ...วันพุธ 18 ม.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารอายุรกรรม ๖ (เป็นสำนักงานหน่วยงานสนับสนุน) จำนวน ๑ งาน...วันอังคาร 17 ม.ค. 2560

 ชี้แจงข้อสอบถามอาคารวินิจฉัยและรักษาฯ...วันจันทร์ 16 ม.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ(ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันพฤหัสบดี 12 ม.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน...วันอังคาร 10 ม.ค. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ YAG-CAPSULO TOMY จำนวน ๑ เครื่อง...วันอังคาร 10 ม.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 23 มกราคม 2560 ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพอ.สว. จำนวน 2 ราย ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง เพื่อประเมินความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจในการเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื่องในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 มกราคม 2560) อีกทั้งเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกอีก 1 ราย ที่ได้รับการตรวจกับหน่วยแพทย์พอ.สว. และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 20 มกราคม 2560ทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ และกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก นำโดย พญ.ปราณปวีร์ โรจน์เจริญงาม พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จับมือกับ รพ.สต.ป่ายาง ร่วมบูรณาการวันดีย์เดย์ "รับขวัญคืนสุข เปลี่ยนทุกข์เป็นพลัง" จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มอสม. ตามนโยบาย 3 เก็บ, ให้ความรู้เรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และเยี่ยมผู้ป่วยโรคทางกระดูกติดเตียงที่บ้าน และร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในชุมชนป่ายาง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีสตมวาร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนน้อมดวงจิตอุทิศมวลกุศลผลบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในทุกๆ บุญกิริยานั้นจงสำเร็จตามกุศลศรัทธาจงรักภักดี ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560
"สาธารณสุขห่วงใยโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม" 17 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมทีมป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา, กลุ่มงานสุขศึกษา ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ท่าซัก ต.ปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ 6 แห่ง ภาคประชาชน (อสม.) และแกนนำชุมชน ได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคในภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมกับชุมชน เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้สนัีับสนุนผงปูนคลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ โลชั่นกันยุง และเวชภัณฑ์ป้องกันการรักษาโรค เอกสารแผ่นพับ รวมผู้รับบริการ 350 ครัวเรือน ขอขอบคุณทีมงานและภาคประชาชนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 18 มกราคม 2560
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน พร้อมด้วยหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ปากพนังณ ณ วัดมหิสสราราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.
13 มกราคม 60 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมรพสต.ป่ายาง ร่วมดูแล เยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านหลังประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่างิ้ว แบ่งเป็น 2 ทีม ทีม 1 .เคสซับซ้อนเยี่ยมโดยรพ.มหาราช 4 ราย ทีม 2 เคสติดเตียงไม่ซับซ้อน 5 ราย
รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพ.พุทธโสธร, รพ.พนมสารคาม, รพ.บางคล้า, รพ.บ้านโพธิ์ ให้บริการ ณ วัดศรีมงคล ม.8 ต.ปากพูน มอบยาชุดประสบภัยน้ำท่วม 172 ชุด ผู้มารับบริการตรวจรักษา 138 ราย วันที่ 13 มกราคม 2560
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th