ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560 ม.เกษตรศาสตร์ (รายละเอียดขอได้ที่ พรส.)...วันพฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560

รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2560...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 31 พฤษภาคม 2560...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2560...วันพุธ 5 ก.ค. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017...วันศุกร์ 16 มิ.ย. 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม...วันศุกร์ 16 มิ.ย. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 19 ก.ค. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 11 ก.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 6 ก.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)...วันพุธ 5 ก.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันพฤหัสบดี 29 มิ.ย. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 20 มิ.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 19 มิ.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ...วันพฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคา...วันอังคาร 18 ก.ค. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ...วันศุกร์ 14 ก.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทพย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา...วันศุกร์ 14 ก.ค. 2560

 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างปรับปรุงแอร์ห้องผ่าตัด 4,5,6 และสูติกรรม 1 (ครั้งที่ ๒)...วันศุกร์ 14 ก.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปนเปื้อนหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม จำนวน 1 งาน...วันศุกร์ 14 ก.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง EKG 12 Lead จำนวน 1 เครื่อง...วันศุกร์ 14 ก.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญในการบริจาคเตียงผู้ป่วย โดย - ห้างพรภันฑ์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณเบญจา ผสุหิรัญนิกร ,ครอบครัวอึ้งเกียรติกุล,คุณมนัญญา ตันติชูศักดิ์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณกัลยา กนกวิจิตร, คุณวิภา บังสุวรรณ, ครอบครัวคุณอรพร นุกิจรังสรรค์ จำนวน 1 เตียง - ครอบครัวคุณกิจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ, คุณจุฬาลักษณ์ ฝอยทอง, คุณชัยพร วุฒิศักดิ์, บ้านหลิงโยคะและเพื่อนๆ จำนวน 1 เตียง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20กค.2560
ขอขอบคุณ บริษัท นครดีซี จำกัด นำโดยคุณธณวัฒน์ ลีละพันธุ ร่วมกับบริษัทคู่ค้า บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Mark 7 จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วน ยุ่ยล้งนคร โดยคุณเจริญ คุณพรพิมล เกียรติวัฒนากร และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมเบาหวานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 7 "พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวานวันนี่้ที่เรา" ผู้เข้ารับการสัมมนาจากเครือข่ายสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการจัดการโรคเบาหวานได้ถูกต้อง โดยมี นายแพทย์วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสมจินต์ จ่างทอง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบสร้างตึกสำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหาร รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และจิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th