ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH
0
ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 18 ส.ค. 2560

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยพยาบาล)...วันศุกร์ 18 ส.ค. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (โปรดติดตามได้ทางเว็บไซต์นี้)...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 26 ก.ค. 2560

 ประกาศรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...วันอังคาร 25 ก.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 19 ก.ค. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 11 ก.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาดจุ 360 ลบ.ม. ด้วยวิธี e-bidding...วันอังคาร 22 ส.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดพกพาจำนวน ๑ เครื่อง...วันจันทร์ 21 ส.ค. 2560

 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ที่คงทนชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายกล้อง Endoscope ชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายกล้อง Endoscope ชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมแนวรั้วโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน...วันพฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
ขออนุโมทนาบุญกับ ทันตแพทย์หญิงกัลยาณี พูนภักดี บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่ออุทิศให้ นายมานะ บูรณเกียรติศักดิ์ โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย และนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องดีดี..ที่มหาราช" โดยมี นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดผลงานคุณภาพทั้งด้านบริการ บุคลากรของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานวิชาชีพ เกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์อันมีคุณค่าฝากไว้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้พัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 15 สิงหาคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทองพุ่มเงิน) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจในภูมิภาคในโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย" เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเยี่ยมบ้าน, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ต้องได้รับการฉายรังสีรักษา ในระบบ Home Health Care ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสมมติสถานการณ์ขึ้น เพื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทดสอบนโยบาย แผนหรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง การฝึกซ้อมแผนฯ จึงช่วยในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน รวมทั้งเป็น การทดสอบแนวทางปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มูลนิธิสิริวัฒนาภักดี มอบรถพยาบาลกู้ชีพ จำนวน 1 คัน แด่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 2,374,000 บาท โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย โดยหลังจากได้รับความรู้ในภาคทฤษฎี เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th