ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557...วันพุธ 9 ก.ค. 2557

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 21 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันอังคาร 13 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 31 ส.ค. 2559

 รับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2559...วันพฤหัสบดี 25 ส.ค. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 23 ส.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 22 ส.ค. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ...วันศุกร์ 23 ก.ย. 2559

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ...วันพฤหัสบดี 22 ก.ย. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันอังคาร 20 ก.ย. 2559

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu inj...วันศุกร์ 16 ก.ย. 2559

 ประกาศราคากลางแผ่น Grid Bucky Table ของเครื่อง Fluoroscopy ยี่ห้อ Toshiba รุ่น KXO–๕๐XM/Winscope ...วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ...วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...วันศุกร์ 9 ก.ย. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
พญ.กฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมสาธิตการช่วยชีวิตจัดกิจโครงการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อเทอดพระเกียรติ "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 24 กันยายน 2559) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานหน้าห้องเอกซเรย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (23 กันยายน 2559)
เช้าวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 24 กันยายน 2559) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันมหิดลประจำปี 2559 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระคุณข
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรม,กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคณะกรรมการลูกจ้างรพ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ทุ่งสง
นพ.สุกิจ มหัธนันท์ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115ชม.)" ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 12 กันยายน 2559
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค และคณะ ประชุมติดตามการวางท่อประปาของ กปภ.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ วันที่ 11 กันยายน 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน เจ้าหน้าที่ ผูู้ป่วย และญาติ ร่วมทำกิจกรรม 5ส 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรคร้าย คือ ไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิการ์ ไข้ปวดข้อยุงลาย ทั้งในบริเวณรพ. และบริเวณบ้านพัก
วันที่ 2 กันยายน 2559 สมาคมโลหิตวิทยา ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 12 โดยมีนพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคมโลหิตวิทยากล่าวเปิดงาน และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.กล่าวต้อนรับ
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “พยาบาล : พลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Nurses : A Force for Susstainable Development Goals) และมอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th