ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560...วันศุกร์ 7 เม.ย. 2560

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช...วันพฤหัสบดี 2 มี.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร...วันจันทร์ 23 ม.ค. 2560

เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ...วันจันทร์ 26 ธ.ค. 2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันศุกร์ 16 ธ.ค. 2559

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 20 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 10 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันอังคาร 4 เม.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 31 มี.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 23 มี.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันจันทร์ 20 มี.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 13 มี.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 รายการโดยวิธีพิเศษ...วันอังคาร 11 เม.ย. 2560

 ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ...วันศุกร์ 31 มี.ค. 2560

 ประกาศผลสอบราคาซื้อเลขที่ 27/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560...วันพุธ 29 มี.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันอังคาร 28 มี.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันอังคาร 28 มี.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง (ครั้งที่ ๒)...วันจันทร์ 27 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง...วันจันทร์ 27 มี.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 20 เมษายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล นำคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีฯ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน และบริหารจัดการห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 และ นางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการและวิจัย ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี และเจริญในหน้าที่การงาน สืบไป
ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณกนกทิพย์ มาลัยศรี และพญ.ภัทริยา มาลัยศรี ได้บริจาค Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง และ Infusion Pump จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 165,000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ของรพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นพ.ประสงค์ มาลัยศรีขอให้บุญกุศลครั้งนี้สำเร็จถึง นพ.ประสงค์ มาลัยศรี ผู้ล่วงลับ สาธุ (วันที่ 19 เมษายน 2560)
ขอขอบคุณ รศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมี อดีต นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช และ พญ.ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี มอบภาพวาด จำนวน 6 ภาพ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และ นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ วันที่ 18 เมษายน 2560
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยรพ. และผู้บริหารประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมจัดวางแปลนอาคารที่คาดว่าจะก่อสร้างในระยะเวลา 5 ปี วันที่ 11 เมษยน 2560
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานวันสงกรานต์ 2560 ในพิธีประกอบด้วยการสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำดำหัว เจ้าหน้าที่ รพ. ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้ใหญ่ รวมถึงการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดปี ณ ลาน G ตึก 298 วันที่ 11 เมษายน 2560
เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร สักการะและขอพรสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R) เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการทำวิจัยสามารถพัฒนางานประจำมาสู่งานวิจัย มีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้ และ แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล เป็นวิทยากร วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th