ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร...วันจันทร์ 23 ม.ค. 2560

เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ...วันจันทร์ 26 ธ.ค. 2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันศุกร์ 16 ธ.ค. 2559

การอบรม"นักวิจัยรุ่นใหม่"...วันพฤหัสบดี 8 ธ.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง...วันอังคาร 22 พ.ย. 2559

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 17 ก.พ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 15 ก.พ. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น....วันอังคาร 14 ก.พ. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น....วันศุกร์ 10 ก.พ. 2560

 รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...วันพุธ 8 ก.พ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...วันอังคาร 31 ม.ค. 2560

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันศุกร์ 27 ม.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...วันพฤหัสบดี 23 ก.พ. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ยูนิต...วันพฤหัสบดี 23 ก.พ. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไต กำลังการผลิต ๘๐๐ ลิตร/ชั่วโมง...วันพุธ 22 ก.พ. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันอังคาร 21 ก.พ. 2560

 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ...วันศุกร์ 17 ก.พ. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน 2,600 Test ...วันพฤหัสบดี 16 ก.พ. 2560

 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้นด้วยเครื่องอัตโนมัติ(SDP)จำนวน200ชุด ...วันพฤหัสบดี 16 ก.พ. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
ขอขอบคุณ สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค โดยนางกัลยา ทองเจริญ พารากัส นายกสมาคมฯ และคณะ ได้มอบเงินเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 50,000 บาท โดยมีนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณในน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการให้ทำงานตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ ได้รับการสนับสนุนการจ้าง 2 อัตรา จาก ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบ.นิชิโอะ เรนท์ออล (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ ตรวจเยี่ยมการจ้างงานดังกล่าว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รพ.มหาราชนครศรีฯ ขอขอบคุณ คุณสุธา คุณจารึก ปานิตย์เศรษฐ์ และครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รับมอบ ขอขอบคุณในไมตรีจิตมา ณ ที่นี่
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหาร รพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุม "เครือข่ายโรคลมชักในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก และบุคลกรเครือข่าย ได้เรียนรู้รับมือโรคลมชักในเด็กอย่างถูกต้อง ช่วยลดอันตรายจากอาการชัก เรื่องใหญ่ที่รู้และป้องกันไว้ดีที่สุด ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหาร รพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 1๖ กุมภาพันธ์ 2560
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผูู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหารรพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำริ้วขบวนผ้าพระบฎ เพื่อขึ้นห่มบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th