ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช...วันพฤหัสบดี 2 มี.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร...วันจันทร์ 23 ม.ค. 2560

เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ...วันจันทร์ 26 ธ.ค. 2559

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันศุกร์ 16 ธ.ค. 2559

การอบรม"นักวิจัยรุ่นใหม่"...วันพฤหัสบดี 8 ธ.ค. 2559

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพฤหัสบดี 23 มี.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันจันทร์ 20 มี.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 13 มี.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพฤหัสบดี 9 มี.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 17 ก.พ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 15 ก.พ. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น....วันอังคาร 14 ก.พ. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง (ครั้งที่ ๒)...วันจันทร์ 27 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดประมวลภาพสัญญาณวิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง...วันจันทร์ 27 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ...วันจันทร์ 27 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ...วันศุกร์ 24 มี.ค. 2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...วันศุกร์ 24 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีพิเศษ...วันศุกร์ 24 มี.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ Infusion pump+เสา โดยวิธีตกลงราคา...วันพฤหัสบดี 23 มี.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาทเพื่อการปฏิบัติตัวเป็นแพทย์ที่ดี ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน น้องๆ นักศึกษาแพทย์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การแพทย์แผนไทย เพื่อแพทย์แผนปัจจุบัน" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 20 มีนาคม 2560
นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ เป็นตัวแทนผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.นครศรีฯ วันที่ 20 มีนาคม 2560
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "รักษาคุณภาพอย่างไรในสถานการณ์ภัยพิบัติ" ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี วันที่ 15 มีนาคม 2560
นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธิีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการบริจาคอวัยวะ "ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย" เป็นทางเลืกในการช่วยต่อชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยการบริจาคเนื้อเยื่อและอวัยวะ เพื่อปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้กลับมามีชีวิตใหม่ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยนพ.อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์ และนพ.อรรถกร วุฒิมานพ ร่วมประชุมเครือข่ายโรคหัวใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการในเครือข่าย ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ "Excellent Sharing" เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยมีคณะกรรมการทีมนำด้านคุณภาพร่วมให้ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบา่ลต่อไป
ขอขอบคุณ คุณพะเยาว์ สุุขสันติดิลก บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นผู้รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย และคุณธารทิพย์ วิเศษธาร ที่ได้รับการคัดเลืิอกให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2559 โดยมีนพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th