วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 เวลา 10 นาฬิกา 51 นาที
New Document
จำนวนผู้ออนไลน์ :
ผู้ชมทั้งหมด :
ผู้ชมวันนี้ :
ผู้ชมเมื่อวาน :
ผู้ชมเดือนก่อน:แผนการกำจัดหนู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


แผนงานโครงการพิเศษงานHHC เดือน พฤษภาคม2559


แพทย์หญิงตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ ร่วมทีม HHC


3,10,17มีนาคม 2559กุุมารแพทย์ ร่วมกับพยาบาลเวชกรรมสังคมและทีมสหวิชาชีพ ร่วมกัน Round ICU Home Ward เขตเมือง และพรหมคีรี


รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารปรุงสำเร็จด้านแบคทีเรีย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของ รพ. ครั้งที่ 3/2559
รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคด้านจุลินทรีย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายงานผลการเฝ้าระวังค่าคลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ำประปา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙


ประกวด รพ.สต.ดีเด่น
วัดป่ายาง วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557
วัดหนองหนอน วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
เรื่องเล่าเร้าพลัง


กิจกรรมให้ความรู้โครงการอาชีวะโชว์พราว
วันเบาหวานโลก 2560
วันเบาหวานโลก 2560
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250 ต่อ 4385,4381