แบบประเมินความพึงพอใจ ความรู้สึกพึงพอใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ :

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
   
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาล ณ แผนกผู้ป่วยใน
ข้อ รายละเอียด
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1 ҴͧҤʶҹ
2 дǡʺ·Ѻ
3 /Ҵͧػó
4 þٴ ҷͧ˹ҷ
5 ˹ҷԡô¤ Թ е
6 ˹ҷԡô¤дǡ Ǵ
7 ˹ҷ駢鹵͹͹䢡ԡ Ѵਹ
8 ˹ҷйǡѺäСѡ
9 ôŢͧᾷ Һ
10 Ѻ㹡Ѻԡ