...
 

ระบบตรวจสอบการจอง Slot Vaccine

(โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)

 
กรุณากรอกเฉพาะหมายเลขเท่านั้นค่ะ หรือไม่มีขีด(-)ค่ะ ! กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก.
 

  • หมายเหตุ. ระบบตรวจสอบการจอง Slot Vaccine นี้เป็นข้อมูลวันที่ 31/07/2021 หากท่านได้ทำการจอง Slot Vaccine วันนี้ จะสามารถตรวจสอบการจองได้ในวันถัดไปค่ะ.
  •