การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


ศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า


สถานที่ :   ห้องตรวจทันตกรรม,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 1031,  
หมายเหตุ :   ,  

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น.
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ผู้ป่วยใหม่
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น.
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น.
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น.
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด
วันศุกร์ เวลา หมายเหตุ
ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 08.30-16.00 น.
ทันตแพทย์เกียรติศักดิ์  ปั้งวณิช 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด
ทันตแพทย์ปวีร์  พีรภูติ 08.30-16.00 น. ห้องผ่าตัด

การจองคิว

-