การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


สถานที่ :   ห้องตรวจคลินิกนอกเวลาราชการศัลยกรรมกระดูกและข้อ,  
เบอร์ติดต่อ :   075-340250 ต่อ 4110,  
หมายเหตุ :  


คลินิกนอกวลาราชการ

วันจันทร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กฤตนันท์  เพ็งสุวรรณ 16.00-20.00 น.
วันพุธ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ไพศาล  ดำขำ 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์กฤตนันท์  เพ็งสุวรรณ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา หมายเหตุ
นายแพทย์ไพศาล  ดำขำ 08.30-12.00 น.

การจองคิว

-